Innstillinger for personvern

Retningslinjer for personvern

Ditt personvern er viktig for oss. Derfor arbeider vi systematisk for å sikre at personopplysningene dine håndteres på en trygg måte. I våre retningslinjer for personvern forklarer vi hvilken informasjon vi samler inn om brukerne våre, hvordan vi håndterer den og hva vi gjør for å beskytte deres integritet. Vi oppfordrer deg til å lese retningslinjene før du bruker tjenestene våre.

Kort oversikt over våre retningslinjer for personvern

Vi behandler følgende personopplysninger:

 • Informasjon som du selv gir oss via for eksempel et skjema
 • Teknisk informasjon om enheten din
 • Hvordan du navigerer
 • Din posisjon (basert på enten IP-adresse eller GPS-signal)
 • Relevante informasjonskapsler
 • Informasjon fra partnerne våre, kunder, annonsører og leverandører

Vi trenger personopplysninger for å:

 • Tilby tjenestene våre
 • Tilby service og rette opp feil
 • Tilby personlige annonser, tilbud og anbefalinger
 • Sende informasjon til deg
 • Videreutvikle våre og andre Schibsted-tjenester
 • Forebygge, begrense og utrede misbruk

Vi selger aldri personopplysningene dine. Derimot deler vi dem med andre Schibsted-selskaper og også med andre samarbeidspartnere. Vi inngår alltid skriftlige avtaler for å sikre at personopplysningene dine er trygge også hos dem.

Innledende bestemmelser

Disse retningslinjene for personvern gjelder for de opplysningene som behandles i forbindelse med Prisjakt, det vil si når du benytter tjenesten Prisjakt på www.prisjakt.no og i relaterte, digitale applikasjoner (”Tjenesten”). Tjenesten tilbys av Prisjakt Norge (NUF/filial), med organisasjons­nummer 912 609 650, ("Prisjakt", "vi" eller "oss").

Sentrale begreper

Personopplysning er en opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk, levende person. Eksempel på personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer og epostadresse. Under visse omstendigheter kan også opplysninger som IP-adresse og din brukeratferd når du bruker Tjenesten anses som personopplysninger.

Behandling av personopplysninger omfatter håndtering av personopplysninger, så som innsamling, registrering og lagring.

Personopplysningsansvarlig er den som alene eller sammen med andre bestemmer formål og middel for behandling av personopplysningene og som i ytterste konsekvens har ansvar for at behandlingen skjer i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Opplysninger som vi samler inn

For å gi deg et tydelig bilde av hvordan personopplysninger blir behandlet, har vi delt dem inn i tre kategorier ut fra hvordan de samles inn:

a) Opplysninger som du selv gir oss

Når du benytter og utfører aktiviteter innenfor rammen av Tjenesten, gir du oss opplysninger om deg selv. Det kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer og epostadresse. Personopplysningene i denne kategorien er opplysninger som du aktivt gir oss når du for eksempel fyller ut et skjema, sender en melding til kundeservice eller gir oss tilbakemelding via funksjoner som er opprettet for det formålet.

b) Personopplysninger som samles inn når du bruker Tjenesten

Når du bruker Tjenesten, lagrer vi informasjon om bruken. Denne informasjonen inkluderer hvilke deler av Tjenesten du bruker, hvilke nettsider du besøker samt hva du foretar deg på de relaterte nettsidene. Informasjonen kan deles inn i følgende kategorier:

i. Teknisk informasjon om din enhet og internettilkobling Via serverlogger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og oppkobling til Tjenesten og din bruk av Tjenesten på ulike enheter. Denne informasjonen kan omfatte operativsystem, nettleserversjon, IP-adresser, cookies og unike identifikatorer.

ii. Informasjon om bruken av Tjenesten: brukeratferd Vi registrerer eventuelle kjøp av produkter og tjenester innenfor rammen av Tjenesten. I tillegg lagres informasjon om besøk på de nettsidene der Tjenesten tilbys og din atferd når du bruker Tjenesten. Denne informasjonen kan omfatte hvordan du skroller og navigerer på et nettsted.

iii. Plasstjenester Når du bruker Tjenesten, beregner vi en omtrentlig geografisk plassering basert på den IP-adressen du bruker. Dersom du har akseptert plasstjenester på enheten din, vil vi løpende samle inn mer detaljerte opplysninger om din geografiske posisjon. Opplysningene brukes for å kunne gi deg plasstilpasset informasjon og markedsføring. Informasjonen kan også bli brukt i utviklingen av nye produkter og tjenester og for å gi deg tilpasset innhold som artikler og annonser som er relevante for deg. Dersom du ikke lenger ønsker av vi skal samle inn detaljerte opplysninger om din geografiske plassering, kan du når som helst slå av plasstjenester på enheten din. Da vil vi kun beregne en omtrentlig plassering basert på din IP-adresse.

iv. Cookies og annet innhold som lagres lokalt på enheten din Når du besøker nettsider der Tjenesten tilbys, bruker vi, direkte eller via tredje parter, ulike teknikker for å kjenne deg igjen og lære mer om deg som bruker. For mer informasjon om denne type teknologi, se "Bruk av cookies og annen teknologi".

c) Opplysninger fra andre kilder

Prisjakt kan fra tid til annen også få informasjon fra andre kilder, vanligvis fra våre partnere, kunder, annonsører og leverandører. For eksempel kan en partner gi oss informasjon om hva som hendte etter at du klikket på et produkt som ble vist på en av våre nettsider, mens leverandører av profileringsinformasjon kan gi oss sannsynlighetsbasert informasjon om din demografiske profil (slik som utdanningsnivå eller størrelsen på husholdningen din). Slik informasjon gjør det mulig for oss å kunne presentere mer relevante annonser og mer relevant innhold for deg i fremtiden.

Hvorfor vi behandler og deler dine personopplysninger

Vi behandler og deler dine personopplysninger med andre selskap, fremfor alt selskap innen Schibsted Media Group, for å kunne (i) oppfylle våre kontraktmessige og juridiske forpliktelser, (ii) tilby Tjenesten til deg og forbedre brukeropplevelsen din, (iii) besvare henvendelser til kundeservice og utføre feilretting, (iv) gi deg annonser, tilbud og anbefalinger som er personlige og tilpasset den informasjonen vi har om deg, (v) sende deg informasjon og direkte markedsføring via epost eller på annen måte, (vi) analysere markedstrender og framtid etterspørsel, (vii) videreutvikle Tjenesten og andre tjenester som tilbys av selskap i Schibsted Media Group (blant annet ved å tilpasse disse til det vi tror er brukernes ønsker) samt (viii) forebygge, begrense og utrede misbruk av Tjenesten.

Du vil finne mer detaljert informasjon om formålene (ii) til (viii) under.

(ii) Tilby Tjenesten til deg samt forbedre din brukeropplevelse

Vi bruker personopplysninger for å gi deg mer brukervennlige tjenester. Dette gjelder fremfor alt din opplevelse i forbindelse med forflytning og bruk av funksjoner innenfor rammen av Tjenesten. Personopplysninger behandles også for at vi skal kunne tilpasse visningen av Tjenesten til den enheten du bruker og dermed gi deg en bedre brukeropplevelse.

(iv) Persontilpassede tilbud, anbefalinger og annonser

Vi vil kunne gi deg anbefalinger, tilpassede tjenester og relevante annonser basert på interessene dine og din atferd på Tjenesten. Det kan være anbefalinger om produkter og tjenester basert på hva du har lest eller kjøpt eller hva andre brukere med lignende atferdmønster har vist interesse for. Informasjonen gjør også at vi kan levere digitale annonsekampanjer som er tilpasset til hver enkelt bruker, slik at du kan få relevante annonser ut i fra ditt atferdsmønster, alder og andre opplysninger vi har om deg.

(v) Sende deg informasjon og direkte markedsføring

Dersom du har en aktiv brukerrelasjon med oss, kan vi sende deg informasjon og markedsføring via epost, telefon eller andre digitale kontaktmåter, (for eksempel sosiale medier) dersom du ikke at gitt oss beskjed om at du ikke ønsker det. Du kan takke nei til direkte markedsføring ved å kontakte oss.

(vi)-(vii) Analysere markedstrender og utvikle Tjenesten ytterligere

Vi bruker personopplysninger for å kunne utføre segmentering av brukere, analysere og forstå markedstrender og dermed forbedre og utvikle nettsidene våre og de tilbudene og tjenestene vi tilbyr der.

(viii) Forebygge, begrense og utrede misbruk

Vi bruker personopplysninger om brukernes aktiviteter og tekniske data for å forebygge, begrense og utrede ulike former for misbruk av Tjenesten. Med misbruk mener vi blant annet oppretting av falske profiler "spanning", trakassering, brudd på våre "Vilkår og betingelser for brukere" og andre vilkår for Tjenesten samt annen atferd som er forbudt i henhold til loven. Dersom vi oppdager misbruk av Tjenesten, og for å hindre ytterligere misbruk, kan vi overlevere informasjon om enheten eller IP-adressen din ved bruk av en identifiseringstjeneste for å hindre at det skjer ytterligere misbruk ved bruk av enheten.

Overføring av informasjon

Personopplysningene dine vil bli delt med andre selskap i Schibsted Media Group, bedrifter som eies helt eller delvis, direkte eller direkte, av Schibsted ASA dersom det er relevant for å oppnå de formålene som er angitt i disse retningslinjene for personvern. Slike selskaper kan også komme til å behandle dine personopplysninger selv for å personliggjøre og forbedre din brukeropplevelse samt forbedre sine produkter og tjenester.

I enkelte tilfeller deler vi informasjon med samarbeidspartnerne våre, slik at de skal kunne tilpasse tilbud og markedsføring i forhold til deg. Vi inngår avtaler for å sikre at alle samarbeidspartnere behandler opplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Personopplysninger kan overføres til tredje parter dersom virksomheten eller en del av virksomheten og personopplysninger som behandles i forbindelse med en slik del selges, flyttes eller overføres. Vi kan også komme til å gi opplysningene dine videre dersom vi er pålagt å gjøre det som følge av et rettslig pålegg, domstolbeslutning, myndighetsregulering eller dersom slik utlevering er nødvendig i forbindelse med en kriminell etterforskning eller annen juridisk etterforskning her eller i utlandet. Dersom det finnes mistanke om at du har begått en forbrytelse i forbindelse med bruk av Tjenesten, kan opplysninger utleveres til myndighetene på begjæring.

Vi kommer ikke til å dele, selge, overlevere eller på annen måte levere ut personopplysninger utover det som angis i disse retningslinjene for personvern.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

Vi kan overføre dine personopplysninger til tredje land, det vil si land utenfor EU/EØS. Dersom vi gjør det, vil vi inngå en avtale og iverksette andre tiltak i samsvar med gjeldende lovgivning.

Lagring og sletting av personopplysninger

Personopplysninger lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for å kunne oppfylle formålet med behandlingen, slik det beskrives i denne personvernerklæringen. Personopplysningene dine slettes eller anonymiseres når de ikke lenger er relevante for de formål de har blitt samlet inn for. Vi sletter medlemskontoer som har vært inaktiv i 18 måneder.

Retting, blokkering og sletting

Du har rett til å be om et såkalt registerutdrag med informasjon om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Du har rett til å motta denne informasjonen gratis i henhold til gjeldende lover og regler.

Du har dessuten rett til når som helst å kreve at vi enten retter, blokkerer eller sletter personopplysninger i samsvar med gjeldende lov.

Sikkerhet

Vi har rutiner og iverksetter tiltak for å sikre uautorisert tilgang til personopplysningene dine og sikrer at all behandling av data er i samsvar med gjeldende lovgivning. Tiltakene inkluderer risikovurderinger, organisatoriske og fysiske tiltak, samt rutiner for håndtering av personopplysninger og overvåking av tilgjengelighet, korreksjon, blokkering og sletting av personopplysninger.

Bruk av cookies og annen teknologi

Vi bruker cookies, pikseltagger, lokal lagring og annen teknologi for å forstå deg som bruker og for å analysere data om brukerne våre. Mer informasjon om vår bruk av slik teknologi finner du i våre retningslinjer for bruk av cookies.

Bruk av sosiale plug-ins

Når du bruker Tjenesten, kan du dele informasjon derfra på sosiale medier, som for eksempel Facebook eller Twitter, via en implementert sosial plug-in (som for eksempel en Liker-knapp). Dersom du velger å dele informasjon via en sosial plug-in, vil nettleseren din overføre følgende data til det sosiale mediet: a) dato og tid for ditt besøk; b) internettadressen eller URL for adressen som du for tiden besøker; c) din IP-adresse; d) hvilken nettleser du har brukt; e) hvilket operativsystem du har brukt; f) ditt brukernavn dersom du er registrert bruker av det sosiale mediet og, hvis relevant, ditt for- og etternavn; og
g) den informasjonen som du brukte denne plug-in-en for.

For slik informasjon refererer vi til vilkårene i de respektive sosiale mediene. Vi oppfordrer deg til å holde deg informert om formålet med og omfanget av datainnsamling gjennom sosiale plug-ins. Du kan blokkere sosiale plug-ins i innstillingene på nettleseren din. Vær oppmerksom på at vi ikke har noen innflytelse på informasjonen som sosiale medier samler inn ved hjelp av programtillegg.

Personvern og ansvarsfraskrivelse

Tjenesten tilbys av Prisjakt Norge (NUF/filial), og det er også Prisjakt Norge som er ansvarlig for personopplysninger.

Samtlige selskaper innen Schibsted Media Group som behandler personopplysninger i forbindelse med din bruk av Tjenesten er personopplysningsansvarlige for sin håndtering av dine personopplysninger og har plikt til å sørge for at all behandling skjer i henhold til disse retningslinjene for personvern og gjeldende lover og forskrifter.

Kontakt oss

For å benytte deg av rettighetene over, eller dersom du har spørsmål om disse retningslinjene for personvern, kan du ta kontakt med oss via kontaktsiden vår. Du kan også ta kontakt med vår ansvarlig for databeskyttelse, som er ansvarlig for Prisjakt og Schibsted sin behandling av din personlige data, via Schibsteds databeskyttelseskjema.